Shop Mobile More Submit  Join Login
{Cover #55} Baekhyun (EXO) by Larry1042k1 {Cover #55} Baekhyun (EXO) by Larry1042k1
(08/03/2014)
Làm cái Quote đầu :v Hôm nay 8/3 nên share PSD (Dù nó khá nặng và chả làm được gì) :v
--------------------------------------------------------

*Resources:

Bullet; Black Coloring: :iconlarry1042k1:
Bullet; Red Action: :iconbhottest: 
Bullet; Blue Stocks: Foxbaek

--------------------------------------------------------

THIS WORK MADE BY ME,PLEASE DON'T CLAIM AS YOUR,SALE,OR DO ANYTHING WITHOUT ASKING ME,...... (I even know it doesn't beautiful at all).I WILL SEE WHAT YOU DO WITH THIS WORK,OK? :) (Smile)

P/s: Cho mấy bạn không biết tiếng Anh,đừng lấy nó đem bán,hay nói nó là của bạn này nọ,..hộ mình nhé Love Dù mình biết nó xấu Crying
*PSD ai cần thì nói t send nhá? :D (Big Grin)
Ai mình còn nợ gift cứ từ từ T^T
Add a Comment:
 
:icontekmile:
Tekmile Featured By Owner Jun 30, 2014  Hobbyist Digital Artist
can ı use it ? :D
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Jun 30, 2014  Student Interface Designer
Sure,but please credit me :D 
Reply
:icontekmile:
Tekmile Featured By Owner Jul 1, 2014  Hobbyist Digital Artist
okey thanks :D :D
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Jul 1, 2014  Student Interface Designer
Thanks for loving my work :D
Reply
:icontekmile:
Tekmile Featured By Owner Jul 1, 2014  Hobbyist Digital Artist
:D :D
Reply
:icononlyexotic22:
Onlyexotic22 Featured By Owner Mar 29, 2014  Student
đẹp tóa
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 30, 2014  Student Interface Designer
Cảm ơn <3
Reply
:iconhwangchandy:
HwangChandy Featured By Owner Mar 8, 2014
nhìn nó đẹp quá m >.<
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
Vậy hả ><
Reply
:iconhwangchandy:
HwangChandy Featured By Owner Mar 8, 2014
tất nhiên rồi >.< m làm kiểu B&W đẹp quá í >.<
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
o ui ni qu ><
Reply
:iconhwangchandy:
HwangChandy Featured By Owner Mar 9, 2014
ko quá đâu nha thật đó >.<
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 9, 2014  Student Interface Designer
><
Reply
:iconthegirlisdaebak:
TheGirlIsDaEbAk Featured By Owner Mar 8, 2014  Student General Artist
i love searching on da's main page and coming across Exo stuff
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
Bunny Emoji-42 (Awww) [V2] Heart Love 
Reply
:iconblackangelpngs:
BlackAngelPNGs Featured By Owner Mar 8, 2014
perfect . photo please :D
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
Thank you :D i.imgur.com/CchBjuF.jpg -> Here you are. ^^
Or you can go to foxbaek.egloos.com and find the photos for free ^^
Reply
:iconblackangelpngs:
BlackAngelPNGs Featured By Owner Mar 8, 2014
thank you
Reply
:iconminh-kute:
MinH-kute Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
cái này là không làm mịn thì chắc tuyệt đẹp, cho t xin psd nha :(
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
Cảm ơn Bunny Emoji-42 (Awww) [V2] Free đó <3
Reply
:iconleelinhhhh:
Leelinhhhh Featured By Owner Mar 8, 2014
Tổ sư ông Baek đẹp troai vch :X
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
Biết mà Bunny Emoji-42 (Awww) [V2] Qua Hà Lan rồi à Bunny Emoji-42 (Awww) [V2] 
Reply
:iconleelinhhhh:
Leelinhhhh Featured By Owner Mar 8, 2014
Chưa , mới chỉ sắp thôi Fool Emoji-38 (Yay yay) [V3] Fool Emoji-46 (Explosion) [V5] 
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
Ồ :happy: 
Reply
:iconleelinhhhh:
Leelinhhhh Featured By Owner Mar 10, 2014
cái mặt hay vch :happy: Flappy Bird 
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 10, 2014  Student Interface Designer
= ))
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Mar 8, 2014
đẹp <3
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
Cảm ơn <3
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Mar 9, 2014
kcg :3
Reply
:iconjulietshimji:
julietshimji Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Digital Artist
Đẹp qtqđ Love in the Air 
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
<33333
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
ồ men
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
Heart Love 
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
down rồi. *xách dép chạy = )) 
sao m làm clr nó đẹp thế
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
Clr bừa mà = ))
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Mar 9, 2014  Student Interface Designer
thế mà đẹp
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Mar 9, 2014  Student Interface Designer
.-.
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 8, 2014
Image Size
5.5 MB
Resolution
851×315
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,119
Favourites
60 (who?)
Comments
38
Downloads
89
×